ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "ГЕРОИТЕ СЕ СЪБИРАТ - УДВОИ СИЛИТЕ"

1. Определения:


Гривна с талисмани – гривна с талисмани, която Потребителят може да закупи при условията, определени в тези Правила;

Филмови талисмани- разновидности от талисмани,  които Потребителят може да закупи при условията, определени в тези Правила;

Киносалон – всяко от кината Cinema City на територията на република България (Cinema City Парадайс Център и Cinema City Мол София в град София, Cinema City Стара Загора, Cinema City Русе, Cinema City Бургас, Cinema City Пловдив);
Срокове на промоцията - периодът, в който потребителят има право да се включи в играта при условията, посочени в тези Правила;
Организатор - дружеството, определено в точка 2 от Правилата;
Правила – настоящите правила на промоцията;
Участник - потребител, който реши да участва в Промоцията, и живее или пребивава на територията на Република България.

 

2. Организаторът на Промоция "Гривните се завръщат" (наричана по-долу "Промоцията") е Синема Сити България ЕООД, ЕИК 130573398, с адрес на управление: София, ул. Брегалница 45, ет.5.

 

3. Промоцията е валидна за територията на Република България.

 

4. Всички киносалони на организатора участват в Промоцията.
 

5. Промоцията се провежда само в периода 2 ноември 2018 г. - 30 ноември 2018 г. Промоцията е валидна до изчерпване на промоционалните количества.

 

6. Организаторът не гарантира наличността на гривни и талисмани във всяко кино през целия промоционален период, т.е. броят  и видът артикули във всяка локация може да варира в зависимост от интереса към Промоцията.

 

7. Промоция

 

7.1. всеки потребител може да закупи 1 брой гривна и 5 талисмана на бара или касите в киното на цена от 2,99 лв. -  важи само до  30 ноември.  
 

7.2. всеки потребител може да закупи отделно 1 или 3 броя талисмани на бара или касите в киното, съгласно цените за закупуване на талисмани, които са в сила в киното  -  важи само до 30 ноември. 

 

7.3 гривни извън промоционалната оферта от "1 гривна и 5 талисмана за 2,99 лв" не се предлагат за продажба.

 

8. Ценовата листа за филмови талисамани и гривни е налична във всеки киносалон на плазмените екрани над баровете, както и на хартиен дисплей на касите и бара във всеки киносалон. ­

 

9. Всеки потребител може да закупи неограничен брой филмови талисмани от всеки вид.
 

10. Закупуването на филмови талисмани не е обвързано с покупката на билет.

 

11. Тези правила са достъпни за преглед и справка във всеки киносалон и на уебсайта на организатора www.cinemacity.bg


12. Организаторът си запазва правото да променя тези Правила, като зачита правата, придобити от участниците в промоцията. Измененията в него ще бъдат обявени на интернет страницата www.cinemacity.bg и влизат в сила в деня на обявяването. Всеки потребител е длъжен да проверява за актуализации сам, Организаторът няма да го уведомява специално.


13. Жалбите и препоръките по тази промоция трябва да се подават само на адреса на организатора: marketing@cinemacity.bg или на Контактната форма в уебсайта на адрес: www.cinemacity.bg/contact


14. Жалбите или препоръките трябва да съдържат името, фамилията и пълния адрес на участника или на неговия родител/настойник, както и описание на основанията за жалбата. Оплакванията се разглеждат от организатора в рамките на 30 дни от датата на получаване.

 

15. В случай на рекламация, отнасяща се до недостатък на гривна или  филмов талисман  Организаторът може да замени с такъв/такива без дефекти, само ако дефектната бройка се върне на място в киносалона, в който е получена. Талисманът или гривната ще бъдат заменени със същите, ако има в наличност, в противен случай може да бъдат заменени с друг, понастоящем наличен, посочен от участника. В случай на рекламация на закупени филмови талисмани и/или гривни, при липса на възможност за замяна със същия и отказ от участника за замяна с друг, потребителят има право да изиска възстановяване на сумата, само въз основа на доказателствата, на покупката, а именно – касова бележка.

Замяна не се дължи, ако артикулът е повреден по вина на участника, включително поради неправилна употреба.

 

16. Организаторът няма да придобива или обработва лични данни в рамките на Промоцията.