ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "ГЕРОИТЕ СЕ СЪБИРАТ - УДВОИ СИЛИТЕ"


1. Определения:


Гривна с талисман-подарък – гривна с талисман-подарък, която Потребителят може да закупи при условията, определени в тези Правила;

Филмови талисмани- разновидности от талисмани,  които Потребителят може да закупи при условията, определени в тези Правила;

Киносалон – всяко от кината Cinema City на територията на република България (Cinema City Парадайс Център и Cinema City Мол София в град София, Cinema City Стара Загора, Cinema City Русе, Cinema City Бургас, Cinema City Пловдив);
Срокове на промоцията - периодът, в който потребителят има право да се включи в играта при условията, посочени в тези Правила;
Организатор - дружеството, определено в точка 2 от Правилата;
Правила – настоящите правила на промоцията;
Участник - потребител, който реши да участва в Промоцията, и живее или пребивава на територията на Република България.

 

2. Организаторът на Промоция "Героите се събират – Удвои силите" (наричана по-долу "Промоцията") е Синема Сити България ЕООД, ЕИК 130573398, с адрес на управление: София, ул. Брегалница 45, ет.5.

 

3. Промоцията е валидна за територията на Република България.

 

4. Всички киносалони на организатора участват в Промоцията.
 

5. Промоцията се провежда в периода 17 август 2018 г. - 31 август 2018 г. или до изчерпване на промоционалните количества.

 

6. Организаторът не гарантира наличността на гривни и талисмани във всяко кино през целия промоционален период, т.е. броят артикули във всяка локация може да варира в зависимост от интереса към Промоцията.

 

7. Промоция

 

7.1. всеки потребител, който закупи 1 брой талисман на бара или касите в киното, съгласно цените за закупуване на талисмани, които са в сила в киното, има право да получи от организатора 1 брой допълнителен талисман по избор -  важи до изчерпване на промоционалните количества или до 31 август (което настъпи първо).  
 

7.2. всеки потребител, който закупи 3 броя талисмани на бара или касите в киното, съгласно цените за закупуване на талисмани, които са в сила в киното, има право да получи от организатора 3 броя допълнителни талисмани по избор -  важи до изчерпване на промоционалните количества или до 31 август (което настъпи първо). 
 

8. Допълнителните талисмани-подарък, посочени в точка 7 по-горе ще бъдат предоставени на Участника при условията на настоящите Правила и до изчерпване на количествата: от касите или бара на съответното кино - от служител на касите или бара след закупуване на талисманите;

 

9. По време на промоцията, потребителят може да закупи и гривни (всяка гривна върви с талисман-подарък по избор) във всеки киносалон до изчерпване на количествата.


10. Платените филмови талисмани включват геройчета от следните филми, като началната дата на пускането им  за продажба ще бъде обявено на уеб сайта на организатора и на неговия фейсбук профил:

  1. „Феноменалните 2“ (5 вида талисмани и лого) – на 15 юни и до изчерпване на количествата
  2. „Хотел Трансилвания 3: Чудовищна ваканция“ (4 вида талисмани) - в началото на месец юли и до изчерпване на количествата
  3. „Малки титани: В готовност!“ (5 вида талисмани) – в началото на месец август и до изчерпване на количествата
  4. „Малката стъпка“ (4 вида талисмани) – в началото на месец септември и до изчерпване на количествата

11. Платените филмови талисмани, както и гривни с талисман-подарък по избор ще се продават до края на промоцията или до изчерпване на количествата.

 

12. Ценовата листа за платените филмови талисамани и гривни е налична във всеки киносалон на плазмените екрани над баровете, както и на хартиен дисплей на касите и бара във всеки киносалон. ­

 

13. Всеки потребител може да закупи неограничен брой филмови талисмани от всеки вид.
 

14. Закупуването на филмови талисмани не е обвързано с покупката на билет.

 

15. Тези правила са достъпни за преглед и справка във всеки киносалон и на уебсайта на организатора www.cinemacity.bg


16. Организаторът си запазва правото да променя тези Правила, като зачита правата, придобити от участниците в промоцията. Измененията в него ще бъдат обявени на интернет страницата www.cinemacity.bg и влизат в сила в деня на обявяването. Всеки потребител е длъжен да проверява за актуализации сам, Организаторът няма да го уведомява специално.


17. Жалбите и препоръките по тази промоция трябва да се подават само на адреса на организатора: marketing@cinemacity.bg или на Контактната форма в уебсайта на адрес: www.cinemacity.bg/contact


18. Жалбите или препоръките трябва да съдържат името, фамилията и пълния адрес на участника или на неговия родител/настойник, както и описание на основанията за жалбата. Оплакванията се разглеждат от организатора в рамките на 30 дни от датата на получаване.

 

19. В случай на рекламация, отнасяща се до недостатък на гривна или  филмов талисман  Организаторът може да замени с такъв/такива без дефекти, само ако дефектната бройка се върне на място в киносалона, в който е получена. Талисманът или гривната ще бъдат заменени със същите, ако има в наличност, в противен случай може да бъдат заменени с друг, понастоящем наличен, посочен от участника. В случай на рекламация на закупени филмови талисмани и/или гривни, при липса на възможност за замяна със същия и отказ от участника за замяна с друг, потребителят има право да изиска възстановяване на сумата, само въз основа на доказателствата, на покупката, а именно – касова бележка.

Замяна не се дължи, ако артикулът е повреден по вина на участника, включително поради неправилна употреба.

 

20. Организаторът няма да придобива или обработва лични данни в рамките на Промоцията.