ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "ГЕРОИТЕ СЕ СЪБИРАТ"

1. Определения:

Гривна и гривна-подарък - гривна, която Потребителят може да получи – като подарък само след закупуване на детски билет за дете до 12 годишна възраст и до изчерпване на количествата или да закупи при условията, определени в тези Правила;

Талисман и Талисман-подарък - талисман „пуканки“, който Потребителят получава към  получена гривна-подарък  – важи само след закупуване на детски билет за дете до 12 годишна възраст и до изчерпване на количествата или към вече закупена (с всякакъв вид билет или без закупуване на такъв) гривна, при условията, определени в тези Правила;

Филмови талисмани - разновидности от талисмани,  които Потребителят може да закупи при условията, определени в тези Правила;

Киносалон - всяко от кината Cinema City на тероторията на република България (Cinema City Парадайс Център и Cinema City Мол София в град София, Cinema City Стара Загора, Cinema City Русе, Cinema City Бургас, Cinema City Пловдив);

Срокове на промоцията - периодът, в който потребителят има право да се включи в играта при условията, посочени в тези Правила;

Организатор - дружеството, определено в точка 2 от Правилата;

Правила – настоящите правила на промоцията;

Участник - потребител, който реши да участва в Промоцията, и живее или пребивава на територията на Република България.

2. Организаторът на Промоция "Героите се събират" (наричана по-долу "Промоцията") е Синема Сити България ЕООД, ЕИК 130573398, с адрес на управление: София, ул. Брегалница 45, ет.5.

3. Промоцията е валидна за територията на Република България.

4. Всички киносалони на организатора участват в Промоцията.

5. Промоцията се провежда в периода 15 юни 2018 г. - 5 октомври 2018 г. или до изчерпване на количествата.

6. Организаторът не гарантира наличността на гривни и талисмани във всяко кино през целия промоционален период, т.е. броят артикули във всяка локация може да варира в зависимост от интереса към Промоцията.

7. Промоция: всеки потребител, който закупи билет за дете/деца до 12-годишна възраст , съгласно ставките в сила в киното за закупуване на касите или онлайн), има право да получи от организатора една гривна-подарък и един талисман-подарък „пуканки“ - важи до изчерпване на безплатните количества (техният брой е ограничен до общо 12 800 броя).

8. Един детски билет дава право на получаването на един брой гривна-подарък с талисман-подарък „пуканки“.

9. Гривна-подарък с талисман-подарък „пуканки“, посочени в точка 7 по-горе ще бъдат предоставени на Участника при условията на настоящите Правила:
а) в случай на закупуване на детски билет от касите на съответното кино - от служител на касите след закупуване на детски билет;
б) в случаите на онлайн покупка на билети  - отново от служител на касите на съответното кино, независимо дали е избрана опция за закупуване на билет „на каса“ или “електронен билет“.  

Гривни-подарък с талисман-подарък „пуканки“, непотърсени в деня на прожекцията, за която е закупен билета, не могат да бъдат получени на следващия ден.

10. По време на промоцията, потребителят може да закупи допълнителни гривни (всяка гривна върви само с талисман-подарък „пуканки“) и филмови талисмани във всеки киносалон срещу заплащане.

11. Платените филмови талисмани включват геройчета от следните филми, като началната дата на пускането им за продажба ще бъде обявено на уеб сайта на организатора и на неговия фейсбук профил:

  • „Феноменалните 2“ (5 вида талисмани и лого) – на 15 юни и до изчерпване на количествата
  • „Хотел Трансилвания 3: Чудовищна ваканция“ (4 вида талисмани) - в началото на месец юли и до изчерпване на количестватa
  • „Малки титани: В готовност!“ (5 вида талисмани) – в началото на месец август и до изчерпване на количествата
  • „Малката стъпка“ (4 вида талисмани) – в началото на месец септември и до изчерпване на количествата

12. Платените филмови талисмани, както и гривни с талисман-подарък „пуканки“ ще се продават до края на промоцията или до изчерпване на количествата.

13. Ценовата листа за платените филмови талисамани е налична във всеки киносалон на плазмените екрани над баровете, както и на хартиен дисплей на касите и бара във всеки киносалон. ­

14. Всеки потребител може да закупи неограничен брой филмови талисмани от всеки вид.

15. Закупуването на филмови талисмани не е обвързано с покупката на билет.

16. Относно получени талисмани-подаръци и гривни-подаръци, не се допуска възстановяването на паричния еквивалент или размяна за други продукти или талисмани, предлагани от Организатора.

17. Промоцията не може да се комбинира с други активности на Организатора, с изключение на ежегодната Лятна промоция със скреч карти в периода юли-септември.При продажбата на билети с подаръчни ваучери не се получават гривна-подарък и талисман-подарък.

18. Тези правила са достъпни за преглед и справка във всеки киносалон и на уебсайта на организатора www.cinemacity.bg

19. Организаторът си запазва правото да променя тези Правила, като зачита правата, придобити от участниците в промоцията. Измененията в него ще бъдат обявени на интернет страницата www.cinemacity.bg и влизат в сила в деня на обявяването. Всеки потребител е длъжен да проверява за актуализации сам, Организаторът няма да го уведомява специално.

20. Жалбите и препоръките по тази промоция трябва да се подават само на адреса на организатора: marketing@cinemacity.bg или на Контактната форма в уебсайта на адрес: www.cinemacity.bg/contact.

21. Жалбите или препоръките трябва да съдържат името, фамилията и пълния адрес на участника или на неговия родител/настойник, както и описание на основанията за жалбата. Оплакванията се разглеждат от организатора в рамките на 30 дни от датата на получаване

22. В случай на рекламация, отнасяща се до недостатък на гривна-подарък с филмов талисман-подарък „пуканки“ Организаторът може да замени с такъв/такива без дефекти, само ако дефектната бройка се върне на място в киносалона, в който е получена. Талисманът или гривната ще бъдат заменени със същите, ако има в наличност, в противен случай може да бъдат заменени с друг, понастоящем наличен, посочен от участника. В случай на рекламация на закупени филмови талисмани и/или гривни, при липса на възможност за замяна със същия и отказ от участника за замяна с друг, потребителят има право да изиска възстановяване на сумата, само въз основа на доказателствата, на покупката, а именно – касова бележка.

Замяна не се дължи, ако артикулът е повреден по вина на участника, включително поради неправилна употреба.

23. Организаторът няма да придобива или обработва лични данни в рамките на Промоцията.