ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

Синема Сити издава подаръчни ваучери за кино, по свое усмотрение, при следните условия:

 

  • Сумата на ваучера не може да бъде възстановена в левова равностойност или да се ползва за закупуване на други продукти, различни от билетите;

 

  • Ако клиентът размени ваучера за билет на по-ниска цена, ССБ не възстановява разликата нито в брой, нито в други продукти;

 

  •  Не е възможно клиентът да разменя ваучера за билет на по-висока цена;

 

  •  Ваучерът може да се използва само за 1 билет;

 

  • Всякакви ограничения относно вида на прожекциите, за които може да се използва ваучера (3D, IMAX, IMAX 3D, 4DX, др.)  са описани на ваучера;

 

  • Ваучерите не важат за закупуване на билет за предпремиерни прожекции;

 

  • Датата на валидност се посочва върху ваучера;

 

  • С ваучери издадени след 1ви септември 2018 година и с код започващ с цифрата 2 могат да се закупуват билети в онлайн системата на Синема Сити България;

 

  • При закупуването на билет с ваучер  онлайн, се дължи административна такса в размер на 0,60лв., за всеки билет независимо от стойността на ваучера;

 

  • Възможно е да не можете да закупите билет с ваучер онлайн ако:

           а.) Ваучерът е с изтекъл срок на валидност;

           б.) Кодът на самия ваучер е въведен неправилно;

           в.) Ваучерът е вече използван;

           г.)  Ваучерът е за друг формат/локация - в такъв случай моля прочетете внимателно описанието на ваучера и изберете правилния формат/локация;

          д.) Ваучерът е тип, който не може да бъде използван онлайн. В такъв случай моля, заповядайте в някоя от нашите локации/кинокомплекси;