1ви юни

Специалните цени важат само на 1ви юни 2021 и за посочените по-горе филми и формати. Останалите филми и прожекции в програмата на киното са на регулярните цени за съответния ден.

*Специалната цена за Стара Загора и Русе включва и 3D очила.