4DX ПРАВИЛА

Абсолютното кино преживяване!

Спецификации и потенциални опасности

 

Уважаеми клиенти!

Подвижните седалки на системата 4DX са програмирани да се движат според предварително зададена последователност, синхронизирана със сцените от излъчвания филм. Като резултат от това, те могат да предизвикат следните проблеми:

                • Вашите лични вещи (например пуканки, напитки и т.н.) могат да бъдат разсипани или разляти;

                • След като вече сте се настанили, Вашите дрехи или части от тялото Ви могат да се заклещят между седалките;

 

В допълнение, следните групи клиенти не е препоръчително да получават достъп до 4DX киносалона и прожекциите:

                • Бременни жени;

                • Хора под въздействие на алкохол, наркотици или какъвто и да било вид упойващи вещества;

                • Деца под 4-годишна възраст;

                • Клиенти с ръст под 100 (сто) сантиметра;

                • Деца между 4 (четири) и 7 (седем) години могат да посещават прожекциите само с оторизиран придружител;

                • Във връзка с ограниченията на седалките за товароносимост, клиенти, надвишаващи 120 (сто и двадесет) килограма, не би трябвало да получат достъп до 4DX киносалона;

                • В случаи на чувствителни клиeнти:

                  - Прилошаване

                  - Главоболие и/или мускулни болки по време на прожекцията     

                  - В извънредни случаи - епилептични симптоми

 

Въпроси от специално значение:

 

Атмосферни ефекти:

Следните специални ефекти са използвани по време на прожектирането на 4DX филми: вятър; мирис; течност; движение; дим; водни мехурчета; звукови ефекти и т.н.

В тази връзка, молим да имате предвид следното:

                • Относно оборудването за вятър – възпрепятстване на правилното функциониране може да се появи в резултат на предмети (лични вещи на клиентите в киносалона, например), които са влезли в контакт с това оборудване;

                • Относно оборудването за водни мехурчета – контакт с Вашите дрехи, лични вещи и/или кожени, копринени изделия може да причини нараняване, повреда или петна;

                • Използваната вода може да причини следното: навлажняване на дрехите Ви; разваляне на грим и леки миризми. В допълнение на това, водата може да попадне върху Вашите 3D очила. Независимо от това, обаче, водата използвана по време на специалните ефекти не би трябвало да причини физически увреждания от значимо естество.

Клиенти на киното, за които е забранено посещение на 4DX прожекции:

С цел поддържането на високите стандарти за безопасност и за предотвратяване на инциденти с клиентите на 4DX киносалона, хора, които имат следните здравословни проблеми, не би трябвало да получават достъп до прожекциите:

                •   Епилепсия

                •   Високо кръвно налягане

                •   Проблеми със сърцето

                •   Проблеми с кръста

                •   Всякакви други сериозни здравословни проблеми

 

Подвижни седалки:

                •  Молим да не оставяте дрехите си върху оборудването или седалките пред/до вас, за да може всички зрители в киносалона максимално да се насладят на 4DX преживяването;

                •   По време на прожекцията вероятността от причиняване на сериозни наранявания, предизвикани от движението на седалките, е възможна във всеки един момент;

                •   Молим да избягвате през цялото време досег на чужди тела, включително части на Вашето тяло, до вентилаторните устройства, които предизвикват ефекта вятър и всички други устройства, използвани по време на 4D прожекцията, с цел да бъдат предотвратени наранявания и повреди в правилното функциониране на оборудването;

                •   Молим да обръщате повишено внимание на правилното и подсиryрено съхранение на личните си вещи (включително храна и напитки);

                •   В случай, че изпуснете или разсипете каквото и да било по време на прожекцията, молим да не напускате седалката си, за да вземете и/или съберете вещите си;

                •  Молим  да се уверите, че личните Ви вещи и принадлежности (особено кафе, чай или други топли напитки) са поставени по сигурен начин;

 

Други:

Свободно оставени вещи, като шалове, шапки или други подобни, могат да бъдат отвяни от въздушната струя на ефектите, предизвикващи вятър, което може да доведе до повреда в правилното функциониране на оборудването. Следователно, моля да обръщате специално внимание на вещи, които не са устойчиви на въздушна струя. В случаите, в които предмети от такова естество бъдат отвяни от Вас, поради движението на въздуха, молим да не се опитвате да ги вземете обратно по време на прожекцията, а след нея.