КИНО РЕКЛАМА

ВАШАТА КОМПАНИЯ НА ГОЛЯМ ЕКРАН

В киното творческите проекти оживяват... на голям екран! Това е мястото за положителни емоции, а ние можем да ги обогатим и подправим с подходящото рекламно съдържание.

Киното ви дава възможност да достигнето до точната, изцяло ангажирана с вас аудитория.  Вашето послание ще бъде чуто, видяно и запомнено за дълго време.

Cinema City предлага широка гама от възможности за реклама!

Може да се възползвате както от традиционната спотова реклама на екран преди филмите в обособени рекламни блокове (on-screen), така и от разнообразието на off-screen дейности – от раздаване на флаери до флаш мобове, видео мапинг и други нестандартни формати и активности.

 

NEW AGE MEDIA ще планира за Вас:

  • Рекламни кампании на екран -  излъчване на рекламни спотове на дигиталните кино екрани в залите на мултиплексите, включително на най-големия екран в България Cinema City IMAX и единствените 4DX зали в България (в София и Пловдив) в 2D, 3D и 4DX формат
  • Постер рамки и дигитални дисплеи в лобитата
  • Разпространение на листовки, семплинг, поставяне на рекламни материали в кината, GIF инсталации, фото корнъри и други
  • Организиране на събития, спонсорство на филми, спонсорство на IMAX и 4DX
  • Стратегически партньорства и съвместни промоции

 

NEW AGE MEDIA

ЗА КОНТАКТИ:

Тел.: +359 2 950 78 97

         +359 2 405 30 39

Имейл: [email protected]

 

ЗАБЕЛЕЖКА: МОЛЯ ДА НИ  ПРЕДОСТАВИТЕ МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ДАННИ, ТОЕСТ САМО ТЕЗИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ВРЪЗКА С НАС ИЛИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ. НЕ ПРЕДОСТАВЯЙТЕ ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО: ДАТА НА РАЖДАНЕ, ДАННИ ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА ВИ КАРТА, ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗДРАВНО ИЛИ СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИСКАТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И НИ ПРЕДОСТАВИТЕ СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ ОТ СИНЕМА СИТИ, В КАЧЕСТВОТО МУ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ЕДНОВРЕМЕННО С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ, ВИЕ ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДАННИТЕ, ПОСОЧЕНИ ОТ ВАС ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ СИНЕМА СИТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОРЪЧАНИТЕ УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ВАС В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ.
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е ДОБРОВОЛНО. КОГАТО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДАДЕНА УСЛУГА ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА САЙТА СЕ ИЗИСКВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СИНЕМА СИТИ ЯСНО ОБОЗНАЧАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ИЛИ ОПЦИОННИЯ ХАРАКТЕР НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ.