ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“

I.        ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
    Настоящата игра-промоция „„БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“ („Играта”) се организира и провежда от „Синема Сити България” ЕООД, ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 45 („Организатора”). Промоцията e в кинокомплекси Синема Сити, а доставчик на наградата е United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., със седалище 5 Morie St, London SW18 1SL.

II.        ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
    Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите официални правила („Официалните Правила”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта https://www.fastx.cinemacity.bg („Уебсайта”). Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по посочения по-горе начин.


III.        ТЕРИТОРИЯ  И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
    Играта се организира и провежда на територията на кинокомплекси Синема Сити, оперирани от Организатора, в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе.
Играта се провежда само и единствено на специално създадения само за целите на Играта уебсайт: https://www.fastx.cinemacity.bg.

IV.        ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
    Играта стартира в 00:01 на 05 май 2023 г. и приключва в 23:59 часа на 31 май 2023 г. 
Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време, както и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.
При обявяване на печеливши Участници или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.
След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

V.        УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
    В Играта може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „Синема Сити България” ЕООД и Adecco HR, които работят при Организатора, включително, но не само членовете на семействата, роднините по права линия без ограничения на всички посочени по-горе лица. Служители на агенциите, обслужващи Синема Сити и кампанията за играта, също нямат право на участие. 


VI.        ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1.   В Играта има право да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което: (i) отговаря на условията по раздел V по-горе, (ii) е закупило  поне 2 (два) билета за „Бързи и яростни 10“ в обект на Синема Сити България или онлайн от сайта на Синема Сити и е направило консумация на бара на Синема Сити България, като общата стойност на закупените билети за филма „Бързи и яростни 10“ и извършената консумация от бара следва да е минимум 45 лв. с ДДС.; и (iii) е регистрирало за участие в играта на сайта https://www.fastx.cinemacity.bg закупените билети за филма „Бързи и яростни 10“ и касова бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България („Участник”). За да участва в томболата за награда, освен условието за регистрация на закупени билети за филма „Бързи и яростни 10“ и касова бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България, всеки участник трябва да е попълнил коректно и контактните си данни в на сайта. 
За избягване на съмнение в Играта участват билети за всички прожекции на филма „Бързи и яростни 10“ в киносалони Синема Сити в периода на провеждане на Играта, както и касови бележки за консумация от бара на Синема Сити България, в периода на провеждане на Играта, като общата стойност на закупените билети за филма „Бързи и яростни 10“ и на консумацията на бара на Синема Сити България, следва да е минимум 45 лв. с ДДС.
За избягване на съмнение периода на провеждане на Играта е от 00:01 на 05 май 2023 г. и до 23:59 часа на 31 май 2023 г. 
Билетите и касовите бележки се регистрират с техните номера в съответните полета на сайта за участие в играта https://www.fastx.cinemacity.bg, съответно:
За билети: 
•    24 знака (цифри и тирета) за билетите, закупени на касата на кинокомплексите от веригата Синема Сити на територията на Република България;
•    12 знака (само цифри) >> за билетите, закупени онлайн на www.cinemacity.bg
За касова бележка/и (но не повече от 2 касови бележки): 
•    Номер на транзакция за извършена консумация на бара на Синема Сити България;
Виж Приложение 1 в края на Официалните правила, а също и падащите менюта в регистрационната форма на сайта за участие в играта.
С всяка регистрация, която отговаря на изискванията на този раздел, VI, може да бъде спечелена само една награда.

2.     Всеки участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който регистрира посочените по-горе билети за филма „Бързи и яростни 10“ и касова бележка/и за консумация от бара  на Синема Сити България на обща стойност минимум 45 лв. с ДДС, за участие в Играта. 
Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва. 


VII.        НАГРАДИ
1.        Наградите, подлежащи на раздаване на печеливши участници в Играта, са, както следва: 
    1.1.    Голяма награда - ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА – 1 брой;
    1.2.    Други награди – освен голямата награда в Играта ще бъдат раздадени и следните 2 броя допълнителни по-малки награди за 2 (двама) печеливши участника, както следва:
    → 1 брой - подаръчен ваучер за 1 час Дрифт шофиране на писта край София, предоставен от Makaroon.bg;
    → 1 брой - фенски „Бързи и яростни 10“  комплект, състоящ се от оригинална тениска, оригинална шапка и оригинална бутилка за вода от филма „Бързи и яростни 10“;

Условия за предоставяне и използване на Голямата награда:

2.       Налична е една (1) голяма награда. Наградата се състои (само и единствено) от наградно пътуване, избрано и предоставено от United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., което е валидно за един (1) печеливш участник и един (1) негов придружител и включва, само и единствено:
1.    Две (2) нощувки за двама (2) души, печеливш Участник и един (1) негов придружител при хотелско настаняване от тип стандартна „двойна стая“, в луксозен СПА хотел, избран и посочен от United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.
2.    Самолетни билети за двама (печеливш участник и един негов придружител) - 2 бр. самолетни билета в направление София – Лондон – София в избрания от печелившия участник период за използване на наградата:
•    Самолетните билети за 1 бр. печеливш участник и 1 бр. негов придружител в направления София – Лондон – София са от клас/категория Economy flights;
•    Полетите се извършват от Летище София, гр. София; 
•    Поне един от пътуващите трябва да бъде на възраст над 18 години. Пътуващ под 18 годишна възраст е необходимо да представи необходимите, съгласно определената в закона форма, разрешения, съгласия и други изисквания за пътуване в чужбина; 
3.    Трансфери „летище – хотел – летище“.
4.    Екшън шофиране на топ състезателна писта в Хемел Хемпстед: включва само и единствено:
•    Екшън шофиране с Продължителност около 2 часа, като включва професионален инструктор, каска и предпазна екипировка;
Допълнителни условия за ползване на наградата: Екшън шофиране на топ състезателна писта в Хемел Хемпстед:
•    За всички дейности по време на шофирането ще бъде използван английски език.
•    Екшън шофирането не е подходящо за бременни, за хора с височина под 154 см и тегло над 115 килограма.
•    Водачите трябва да са физически здрави и без сериозни здравословни проблеми, да носят очила, ако е необходимо, да са с обувки с равна подметка. Печелившият участник/ползващият наградата трябва да е физически здрав и без сериозни здравословни проблеми и противопоказания; да носи очила, ако е необходимо за (нуждите на шофирането); да носи обувки с равна подметка.
•    Печелившият участник/Ползващият наградата трябва да притежава валидна шофьорска книжка, кат. В.
•    Печелившият участник/Ползващият наградата трябва да е на възраст между 18-70 години.
•    Печелившият участник има право на 1 придружител, на когото е позволено да се присъедини към него за използване на наградата и когото той посочва на Организатора при поискване. Печелившият участник няма право да вземе допълнителни членове на семейството или придружители на това пътуване. След като бъде посочен от печелившия участник, придружителят на печелившия участник не може да бъде променян.
•    Периодът на използване на голямата награда е с валидност 12 месеца от датата на обявяване на печелившия участник и пътуването трябва да бъде осъществено в този период. Ако печелившият участник избере да не използва елементи от голямата награда или е възпрепятстван да го направи, то той губи правото си върху тях и няма право на замяна на съответния елемент с друг или паричната му, или каквато и да е друга равностойност.
•     Ако печеливш участник избере да участва в някоя или всички части от своето наградно пътуване, част от голямата награда, без придружител, наградното пътуване се предоставя на победителя и всеки остатък от наградното пътуване не подлежи на допълнително или алтернативно обезщетение, включително и парично.
•    Печелившият участник трябва да посочи три възможни, различни периода, в които би искал да използва голямата награда. Посочвайки конкретния от тях, в който би искал да го осъществи, трябва да го направи поне шест седмици преди датата на заминаване. Желаните периоди, които печелившият участник посочва за използване на спечелената от него голяма награда, трябва да бъдат в три различни месеца от 12 месечния срок, в който печелившият участник може да се възползва от наградата си.
•    Голямата награда не може да бъде използвана в месеците юли и август, в периода на Коледа и Нова година, както и по време на официални празници на територията на държавата на отпътуване на печелившия участник и неговия придружител, както и на територията на Великобритания, по време на периода на използване на наградата.
•    Посоченият и избран от печелившия участник период за ползване на голямата награда трябва да включва и нощувка в събота.
•    Настаняването е на база двама (2) възрастни в стандартна „двойна стая“, в луксозен СПА хотел, избран и посочен еднолично от Организатора/United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.
•    Преди да се настани, на рецепцията на хотела, печелившият участник (или неговият придружител) ще трябва да представи валидна кредитна или дебитна карта, която да служи като гаранция за неговия престой.
•    Всички разходи, направени в допълнение към голямата награда, посочена в тези условия, по пътя или на територията на Лондон, Сейнт Олбанс или Хемел Хемпстед, се правят за сметка на печелившия участник и/или неговия придружител, или от двамата заедно, включително, но не само: трансфери (извън включените) и транспорт по време на престоя; храна и алкохолни, безалкохолни напитки; екскурзии; посещение на атракции, музеи; разходи за сувенири; визи (ако са необходими); застраховки; разходи от личен характер, както всякакви други случайни и неслучайни разходи, както и разходите за придвижване на печелившия участник и неговия придружител до и от мястото на отпътуване за използване на наградата - Летище София, гр. София.
•    Всички елементи от голямата награда подлежат на потвърждение, според наличността им. Ако някой елемент от голямата награда не е валиден към момента на посочения период за ползване от печелившия участник, то Организаторът си запазва правото, по преценка, да предложи сходен/подобен по вид и стойност елемент от наградния пакет, включен в голямата награда и посочен по-горе.
•    Наградният пакет е за двама (2) души (1 бр. печеливш участник и 1 бр. придружител, посочен от него), които трябва да пътуват заедно, по едно и също време, с едни и същи полети и в двете направления.
•    Веднъж, след като печелившият участник посочи периода, в който би искал да използва голямата награда и съответните резервации бъдат направени, то това не подлежи на промяна.
•    Не се допуска размяна на голямата награда за паричната ѝ равностойност или за други материални, или нематериални изгоди от филма „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“ или друго филмово заглавие. 
•    Печелившият участник и неговият придружител трябва притежават необходимите документи за пътуване, изискващи се от държавата, която посещават с валидност минимум 6 месеца от датата на отпътуване – в случая валиден задграничен паспорт.
•    Всички необходими визи (ако такива са необходими), застраховки, изисквания са за сметка на печелившия Участник и неговия придружител.
•    Всички активности на територията на Великобритания ще бъдат провеждани на английски език.
•    Използването на голямата награда трябва да бъде съобразено със съответните COVID-19 изисквания, валидни към момента на използване на наградата, както на територията на Република България, така и на територията на използване на наградата – Великобритания. Всички разходи, необходими за спазване на тези изисквания, включително, но не само разходите за тестове, сертификати, настаняване в случай на карантина и други, са за сметка на печелившия Участник и/или неговия придружител.
•    Печелившият участник трябва да подпише приемо-предавателен протокол, че приема голямата награда и ще се възползва от нея, в рамките на посочените по-горе условия в рамките на 5 работни дни от уведомяването му от Организатора. В допълнение печелившият Участник се задължава в същия срок да посочи своя придружител, както и да предостави необходимите данни за извършване на резервациите, свързани с пътуването, след като посочи конкретния период, в който ще се възползва от наградата си и към момента на поискването им от Организатора.
*Ако печеливш участник, впоследствие реши да се откаже от ползването на спечелената награда „ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА“, той трябва да го направи отново писмено, декларирайки, че няма никакви бъдещи финансови или други материални и нематериални претенции към Синема Сити България и/или United International Pictures, представлявани от Element London Ltd.
 • Голямата награда „ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА“ няма парична алтернатива. Същата е непрехвърлима и не подлежи на връщане. 
• Пакетът за наградното пътуване и всички елементи, описани в него, не могат да бъдат продавани, търгувани, прехвърляни, планирани за дати, които не са в рамките на горепосочения период за изпълнение, или да бъдат заменени за паричната им равностойност.
• Моля, обърнете внимание, че Организаторът не дава гаранция за качеството на голямата награда. Няма да се предлагат парични алтернативи на голямата награда. Всичко, което не е посочено в настоящите общи условия, като включено в наградния пакет, е изключено.
• Голямата награда не включва среща с популярни личности, актьори и др.
• Компанията United International Pictures, представлявани от Element London Ltd. си запазва правото да заменя елементи от наградата по всяко време. 
• Доставчик на наградата в настоящата игра е United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., със седалище 5 Morie St, London SW18 1SL. 
Печеливш участник може да използва спечелена от него голяма награда само в един от посочените, предварително, от него три възможни периода на ползване на наградата, в рамките на 12 месеца от датата на обявяването му за печеливш участник, според конкретните условия, посочени по-горе.

3.        Условия за предоставяне и използване на допълнителните, по-малки награди-2 броя: 
1.1.    Подаръчен ваучер за 1 час Дрифт шофиране на писта край София, предоставен от Makaroon.bg – 1 (един) брой:
Наградата: Подаръчен ваучер за 1 час Дрифт шофиране на писта край София, предоставен от Makaroon.bg – 1 (един) брой, включва само и единствено:
→ дрифт шофиране, 60 минути, в което участникът шофира сам, а инструкторът е до него;
→ теоретическа и практическа част;
→ дрифтът се изпълнява с BMW 320i или BMW 323i;
→ автомобил и необходимото оборудване за преживяването; 
→ необходимото, за преживяването, количество гориво;
→ валидността на ваучера е 6 месеца от датата на издаване;
→ необходима е предварителна резервация, която печелившият участник на наградата -Подаръчен ваучер за 1 час Дрифт шофиране на писта край София урежда сам с предоставящия наградата Makaroon.bg
→ рали училището се намира в с. Чепинци, на 10 км. от гр. София;
→ преживяването се води от висококвалифицирания инструктор Васко Жеков – дипломиран специалист в USA;
→ изживяването се провежда на специален полигон, със специална конфигурация; 
→ за всички останали въпроси печелившият участник, спечелил наградата Подаръчен ваучер за 1 (един) час Дрифт шофиране на писта край София, може да посети секцията с Често задавани въпроси , Общите условия на Makaroon.bg на www.makaroon.bg или да се свърже с Makaroon.bg на телефон: +359 899 940 820;
→ Всички разходи, направени в допълнение към използването на наградата 1 (един) брой подаръчен ваучер за 1 (един) час Дрифт шофиране на писта край София, по пътя или на територията на провеждане на преживяването 1 (един) час Дрифт шофиране на писта край София, се правят за сметка на печелившия участник, включително, но не само: разходите на печелившия участник, в двете посоки, до локацията за използване на наградата: Подаръчен ваучер за 1 (един) час Дрифт шофиране на писта край София; застраховки; разходи от личен характер, както всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с използването на наградата.
1.2.    Фенски „Бързи и яростни 10“ комплект, състоящ се  само и единствено от оригинална тениска, оригинална шапка и оригинална бутилка за вода от филма „Бързи и яростни 10“ – 1 (един) брой;
Печелившият участник, спечелил наградата: Фенски „Бързи и яростни 10“ комплект ще може да си я получи от предварително посочен от него, кинокомплекс Синема Сити в някой от градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и Русе или по друг, допълнително уговорен между него и Организатора начин. 
Всички разходи, свързани с получаването на наградата Фенски „Бързи и яростни 10“ комплект се правят за сметка на печелившия участник, включително, но не само: разходите за транспорт, разходи от личен характер, както всякакви други случайни и неслучайни разходи, свързани с получаването и използването на наградата.

4.        Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с печелившия участник поради технически причини или заради подадени от него неверни данни. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият участник е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата си.

5.        Печелившите участници, включително резерви, ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер в присъствието на нотариус, и на представители на Организатора, за което ще бъде съставен протокол. Тегленето на печелившите участници ще бъде извършено в следната поредност:
→ първо ще бъде изтеглен печеливш участник, за голямата награда: ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА-1 БРОЙ;
→ на второ място/след това/втори по поредност ще бъде изтеглен печеливш участник, за наградата 1 (един) бр. Подаръчен ваучер за 1 (един) час Дрифт шофиране на писта край София;
→ на трето място/след това/трети по поредност ще бъде изтеглен печеливш участник, за 1 (един) бр. фенски „Бързи и яростни 10“ комплект;
→ на последно място ще бъдат изтеглени съответния брой резерви;
След като бъдат изтеглени печелившите участници, Организаторът ще се свърже с тях в срок от 5 календарни дни за уточняване на процедурата по получаване и ползване на наградите. Изтеглените участници ще бъдат проверени в последователност, както са изтеглени, дали отговарят на условията за участие и за печеливш участник, съгласно Официалните правила на Играта и едва тогава ще бъдат обявени печеливши участници.

6.        Наградата, се предава на спечелилия я участник, след представяне от негова страна на:
•    валидни билети за филма „Бързи и яростни 10“ (с дата от периода на промоцията 05.05.2023 – 31.05.2023), чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват закупуването от страна на Участника на поне 2 (два) билета за прожекция на филма „Бързи и яростни 10“, за обект на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн на www.cinemacity.bg. При билети, закупени онлайн, участникът трябва да покаже електронен билет (разпечатка или на електронно устройство) или билетът, който му е издаден на касите, въз основа на показан номер на регистрация на поръчка. 
•    валидна касовата бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България  (с дата от периода на промоцията 05.05.2023 – 31.05.2023),  чиято четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които доказват консумация от страна на Участника от бара на обект на Синема Сити България. 
Общата стойност на билетите за филма „Бързи и яростни 10“ и касовите бележки за консумация oт бара на Синема Сити България не може да е на стойност под 45 лева с ДДС, за да могат да участват в играта за спечелване на награда.
Невалидни билети и касови бележки, не са вземат предвид и не дават право на частника да получи награда. 
 
7.        Наградата се предоставя на печеливш участник, само ако участникът има право да участва в Играта и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V, VI и VII на тези Общи Правила. 

 
8.        Организаторът на Играта не носи отговорност за печатни грешки в билетите и/или за бележката/те за консумация от бара на Синема Сити България, както и за нечетливи или повредени по такъв начин билети и/или бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България,  така че посочените в тях сума, дата или други данни са нечетливи.


9.        Наградата се дава на печеливш участник, който има право да участва в Играта, който е участвал в Играта при спазване на настоящите Общи Правила, като е извършил покупка на поне 2 (два) билета за филма „Бързи и яростни 10“ в обект/кинокомплекс на Синема Сити България на територията на Република България или онлайн и е направил консумация от бара на кинокомплекс от Синема Сити България, като общата стойност на билетите за филма „Бързи и яростни 10“ и консумацията от бара на Синема Сити България следва да е минимум 45 лв. с ДДС, както е посочено по-горе, чийто билети и касова/и бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България са валидни, и който се е явил за получаване на наградата на мястото и в сроковете, посочени в този Раздел VII по-горе. Наградите се предават с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.


VIII.    ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Наградата, която се предоставя в настоящата игра „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“ - ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия Участник и за своя сметка,  както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият Участник доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация.


Наградата, която се предоставя в настоящата игра „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“ - Подаръчен ваучер за 1 час Дрифт шофиране на писта край София, предоставен от Makaroon.bg – 1 (един) брой,  ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, от името на печелившия Участник и за своя сметка,  както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият Участник доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация. 
 
IX.    ОТГОВОРНОСТ
1.        Организаторът на Играта не носи отговорност за:
    -    качеството и характеристиките на предоставените награди;
    -    спорове за собственост върху билети за филма „Бързи и яростни 10“ и/или касови бележки за консумация от бара на Синема Сити България; тези спорове не засягат Организатора, тъй като той предоставя награда на това лице, което е представило валиден билет/валидни билети за филма „Бързи и яростни 10“ и касова/и бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България за съответната награда, в срока на Играта;
    -   за закъснение и/или отмяна на полетите в направления София – Лондон - София, поради причини независещи от Организатора или форсмажорни обстоятелства за печеливш участник, спечелил наградата ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА

    -    ако в избрания от печеливш участник, спечелил наградата 1 (един) бр. подаръчен ваучер за 1 (един) час Дрифт шофиране на писта край София, ден и/или период, наградата не може да бъде използвана поради метеорологични условия, няма свободни часове или по други, независещи от Организатора причини.

    -    размерът на предоставяната в наградата  1 бр. Фенски „Бързи и яростни 10“ комплект, тениска, се определя от Организатора. Ако печелившият участник има претенции към нейния размер/към конкретен размер, то Организатора не се задължава да ги изпълни.

2.        Участието на всеки участник в Играта е изцяло за негова сметка и на негов риск.
3.        Участници, които нямат право да участват в Играта, които са нарушили настоящите Общи Правила или чиито билети за филма „Бързи и яростни 10“ и/или касова/и бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България са невалидни, нямат право да участват в Играта, а ако вече са участвали и са спечелили награда, дължат на Организатора връщане на наградата или паричната й равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди, включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на Играта или злоупотреби, свързани с нея.
4.        Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или предаванена наградата на победителя. 
5.        За избягване на съмнение Организаторът на Играта не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, предоставяни в играта „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“:
→ 1 бр. ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА;
→ 1 бр. Подаръчен ваучер за 1 час Дрифт шофиране на писта край София, предоставен от Makaroon.bg;
→ 1 бр. Фенски „Бързи и яростни 10“ комплект;
тъй като те се предоставят и произвеждат от трети лица. В случай, че Участник/печеливш Участник има възражения, рекламации или претенции относно качествата на получената награда, същият следва да се обърне към доставчика на наградата, посочен в приемо-предавателния протокол за съответната награда или посочен допълнително от Организатора.
Организаторът на Играта не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира спечелената от него награда от играта „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“. Организаторът на Играта не поема никакви допълнителни ангажименти към участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Общи Правила.

6.        Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на наградата на печелившия участник се изчерпва с връчване на съответната награда на печелившия участник.


X.    ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ
   Не се допуска размяна на съответната награда за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако на Организатора на Играта не му е възможно да предостави някоя от посочената в раздел VII награди, Организаторът си запазва правото по своя преценка да даде в замяна друга, сходна по равностойност награда.


XI.    СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от Арбитражния съд при БТПП или от компетентния съд в гр. София по избор на страната, инициираща производството.


XII.    ЛИЧНИ ДАННИ
Личните данни на всички участници, се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и с политиката за лични данни на предоставящия наградата United International Pictures, представлявани от Element London Ltd., достъпни на https://element-london.com/element-london-privacy-policy-travel-english/.

За целите на настоящата Игра, Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците, както следва:

-    На участниците, регистрирали билети за филма „Бързи и яростни 10“ и касова бележка/и за консумация от бара на Синема Сити България за участие в промоцията „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“ – име, фамилия и имейл, а по желание и телефон;
-    На печелившия Участник, във връзка с подписването на приемо-предавателен протокол за получената награда – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес; 
-    На печелившия участник и на посочения от него (1) придружител, във връзка с организирането на пътуването – три имена (име, презиме и фамилия), ЕГН, адрес, данни по лична карта или паспорт,  телефонен номер и имейл адрес;
-    На печелившия участник и на посочения от него (1) придружител, с маркетингова цел, за популяризиране в дигитални медии чрез социални мрежи или други канали за комуникация в онлайн средата  -  изображение на лицето. 
Печелившият участник и посочения от него (1) придружител са информирани и дават/или не дават съгласието си, при подписването на приемо-предавателния протокол за наградата за обработка на посочените по-горе лични данни, както и да бъдат снимани при получаване на наградата;

Вашите данни ще бъдат обработвани:
-    за целите на изпълнение на този документ (в обхвата на данните посочен по-горе) - въз основа на нашия законен интерес, който трябва да се разбира като правилна идентификация на участниците, които декларират информацията, и желаят да участват в Играта (член 6, раздел 1, точка е GDPR);
-    за целите на изпълнение на наше законово задължение (в обхвата на данни посочен по-горе) - за удържане, внасяне и деклариране пред НАП на дължимия данък за наградата, съгласно настоящия протокол (член 6, раздел 1, точка в) GDPR);
-    с цел маркетинг (в обхвата на вашето изображение на лицето) - въз основа на вашето съгласие (член 6, раздел 1 точка а GDPR);

Независимо от това, за участие в Играта и за получаване на награда, се изисква и съгласие за обработка на посочените лични данни, което се дава с приемането на настоящите Общи правила, а на печелившия участник и с подписването на приемо-предавателния протокол за наградата, а на неговия придружител с подписването на протокол за съгласие за обработка наличните му данни, които ще бъдат използвани за целите на организирането на ползването на наградата „ЕКШЪН ШОФИРАНЕ В АНГЛИЯ ЗА ДВАМА“ и в качеството му на придружител, посочен от печелившия Участник. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официални правила лични данни, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно e невъзможно да участва в играта и да получи спечелената награда от играта „БЪРЗИ И ЯРОСТНИ 10“ , ако бъде избран за печеливш Участник

Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България или на територията на предоставящия наградата, а именно Element London Ltd., при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Събраните във връзка с участие в Играта лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва: за счетоводни и данъчни цели данни на печелившия участник, получил предметна награда на стойност над 100,00 лева с ДДС ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единайсет) години от датата на предоставяне на наградата, а останалите за срок не по-дълъг от 1 година;

По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Организатора или на имейл адрес: [email protected], всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от Организатора да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от Организатора да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни;

Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от Организатора по описания начин, за посочените цели;

За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от „Синема Сити България” ЕООД, се прилагат Основните принципи за защита на данните на  Синема Сити;

За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени съгласно настоящите Официални правила, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

 

Допълнителна информация за Играта може да бъде получена на място на касите на киното, както и в офиса на управителя на съответния кинокомплекс Синема Сити или на телефон 02/920-12-95 всеки работен ден от 05.05.2023 г. до 31.05.2023 г. в часовете от 09:00 ч. до:00 ч.

Синема Сити България 
05.05.2023г., София 
 

 
Приложение 1
Номер на билета и касовата бележка, така както е показано по-долу, които трябва да регистрирате, за да участвате в играта.