ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ

Тези правила са само част от Общите Условия за Продажба на Билети на „Синема Сити България” ЕООД. Преди да закупите своите билети, запознайте се с пълните условия, по-долу.

Моля, имайте предвид че разполагате  с 15 минути след избирането на място, за да преминете през процедурата по закупуване.

Моля, винаги проверявайте дали информацията относно кинопрожекцията – ДАТА, КИНОКОМПЛЕКС, ЧАС, ФИЛМ - е вярна, преди да закупите билет, не е възможно да правите промени, след извършване на трансакцията.

Цената на билетите можете да заплатите онлайн чрез платформата на доставчика на платежни услуги PayU S.A., Полша, като използвате една от следните карти – VISA, MASTERCARD и MAESTRO.

След успешно завършване на трансакцията ще получите имейл с потвърждение от кинокомплекса. Ако не го получите в края на трансакцията, моля, свържете се с нас чрез формата ни за контакт: http://www.cinemacity.bg/contact или на телефон +359 894 650 777 всеки делничен ден между 14:00 и 18:00 часа.

За услугата онлайн покупка на билети се дължи административна такса за обработка на клиентската поръчка, която се заплаща от клиента за всеки отделен закупен билет в размер, изрично посочен непосредствено до цената на билетите.

Можете да отмените вашата поръчка до 3 часа преди започването на филма само лично на място в кинокомплекса, за където са закупени билетите. Моля имайте предвид работното време на кинокомплексите за съответния ден.

Вече закупени на редовна цена билети не могат да бъдат заменени по-късно с билети на намалена цена.

При избор на категория билети (с редовна или намалена цена) клиентите следва да съобразяват дали отговарят на условията за получаване на билет с намаление. При проверката на електронен билет с намаление преди клиента да бъде допуснат до киносалона, клиентът е длъжен да предoстави на длъжностните лица документ, удостоверяващ правото за ползване на намаление. Непредставянето на такъв документ или установяването, че клиентът не отговаря на условията за получаване на намален билет, е достатъчно основание Синема Сити да откаже на клиента достъп до прожекцията.

Клиентът дава съгласието си данните, посочени от него в онлайн поръчката за закупуване на билети (две имена и имейл адрес и телефон), да бъдат използвани от Синема Сити за обработване на поръчката на клиента, изпълнение на договора от разстояние и за комуникация с клиента в случай на необходимост, както и да бъдат предоставени от Синема Сити на доставчика на платежни услуги PayU с цел изпълнение на платежната операция и свързването й с поръчката на клиента.

Синема Сити събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от клиента лични данни при онлайн продажба на билети в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА КИНО

 

„Синема Сити България” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и регистрирано съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130573398, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, р-н „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 45, ет.5, ДДС No BG130573398 и официален уебсайт: www.cinemacity.bg (наричано по-долу за краткост „Синема Сити” или „Дружеството”).

Синема Сити управлява 7 кинокомплекса в 6 различни града – София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас и Варна както следва:

 

Комплекс Адрес Телефон и имейл
Синема Сити София - Мол София гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 101

(02) 929 29 29

[email protected]
Синема Сити София - Парадайс център гр. София, бул. „Черни връх” № 100

(02) 903 74 74

[email protected]
Синема Сити Пловдив гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 8

(032) 27 30 00

[email protected]
Синема Сити Бургас гр. Бургaс, бул. „Янко Комитов” № 6

(056) 90 17 20

[email protected]
Синема Сити Варна гр. Варна, бул. „Сливница” № 185

(052) 81 02 20

[email protected]
Синема Сити Русе гр. Русе, бул. „Липник” № 121Д

(082) 298 400

[email protected]
Синема Сити Стара Загора гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 30

(042) 298 220

[email protected]

 

ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия за онлайн продажба на билети за кинопрожекции на филми в кинокомплекси „Синема Сити” („Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети”) се прилагат в отношенията между Синема Сити и всички негови клиенти във връзка с онлайн продажба на билети за кинопоказ и важат за всички кинокомплекси, оперирани от Дружеството. Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети са публикувани на уебсайта www.cinemacity.bg („Сайта”) и поставени в кинокомплексите на разположение на клиентите.  Дружеството има право по всяко време да променя Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените условия на Сайта и поставянето им в кинокомплексите на разположение на клиентите. Преди да закупят онлайн билет за кинопрожекция, клиентите следва сами да проверят и се запознаят с настоящите Общи Условия за Продажба на Билети.

2. Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Синема Сити България” ЕООД, също публикувани на Сайта, са неразделна част от тези Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети.                                                                         

3. Настоящите Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети са част от договора за онлайн продажба на билети между Синема Сити и всеки клиент. Клиентът се счита обвързан от Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети, съответно от Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Синема Сити България” ЕООД, от момента, в който маркира полето „Прочетох и съм съгласен с Общите Условия на Синема Сити за онлайн продажби на билети „” и натисне бутона „Продължи“, разположени в секция „БИЛЕТИ“ от онлайн платформата за продажба на билети в Сайта на Дружеството. Натискането на виртуалния бутон „Продължи” от клиента се счита за електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което клиентът изразява своето съгласие за сключване на договор за онлайн покупка на билети при условията на Общите Условия за Онлайн Продажба на Билети.

ЦЕНИ

Цените на билетите за филмите, прожектирани в различните кинокомплекси, оперирани от Дружеството, може да се различават. Актуалните цени на билетите са посочени в Сайта, в раздел „Цени” на всеки кинокомплекс.

4. Всички представени на Сайта цени са в български лева. Синема Сити си запазва правото, без предупреждение, да променя цените на билетите по всяко време. Представените на Сайта цени на билети са крайни и включват всички данъци и такси, без посочените по-долу изключения относно допълнителните цени при закупуване на очила и административна такса.

5. Административна такса – за услугата онлайн покупка на билети се дължи административна такса за обработка на клиентската поръчка, която се заплаща от клиента за всеки отделен закупен билет в размер, изрично посочен непосредствено до цената на билетите в Стъпка 1 „Избор на билет”от онлайн платформата за продажба на билети в Сайта на Дружеството, както е описано по-долу.

Административна такса – такса за поддръжка на онлайн системата за продажба на билети, обработка на клиентската поръчка и предварителен избор на места в киносалона, която се заплаща от клиента по отношение на всеки отделен закупен билет в размер, изрично посочен непосредствено до цената на закупувания билет. Административната такса помага на Синема Сити да поддържа своя уебсайт, както и да поддържа и подобрява онлайн системата за продажба на билети.

6. Когато се закупува билет за 3D филм с Dolby 3D технология (използвана в кинокомплексите в Стара Загора и Русе),  цената на билета включва и таксата за отдаване под наем на очилата, без които гледането на 3D филма е невъзможно. Dolby 3D очилата се предоставят на клиентите непосредствено преди влизане в киносалона на база разпечатан или сканиран от мобилно устройство електронен билет за 3D филм. След прожекцията очилата се връщат на персонала на киното.

7. Когато се закупува билет за 3D филм, при който се използва Master Image 3D технология (използвана в кинокомплексите в София, Пловдив, Варна и Бургас), е възможно да се закупят Master Image 3D очила заедно с билета. В този случай цената на билета ще бъде увеличена с цената на очилата, съгласно действащата ценова листа на Дружеството. Ако клиентът има свои Master Image 3D очила, може да закупи само електронен билет за прожекцията. Синема Сити информира своите клиенти, че гледането на филм, при който се използва технологията Master Image 3D, е невъзможно без Master Image 3D очила. Master Image 3D очилата, закупени по електронен път, се предоставят на клиентите непосредствено преди влизане в киносалона срещу представяне на валиден електронен билет за 3D очила. Закупените очила стават собственост на клиента и могат да се използват многократно.

8. Когато се закупува билет за 3D филм, при който се използва IMAX 3D технология, е възможно да се закупят IMAX 3D очила заедно с билета. В този случай цената на билета ще бъде увеличена с цената на очилата съгласно действащата ценова листа на Дружеството. Ако клиентът има свои собствени IMAX 3D очила, може да закупи само билет за прожекцията. Синема Сити информира своите клиенти, че гледането на филм, при който се използва технологията IMAX 3D, е невъзможно без IMAX 3D очила. Ако клиентът има свои IMAX 3D очила, може да закупи само билет за прожекцията. IMAX 3D очилата, закупени по електронен път, се предоставят на клиентите непосредствено преди влизане в киносалона срещу представяне на валиден електронен билет за IMAX 3D очила. Закупените очила стават собственост на клиента и могат да се използват многократно.

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА БИЛЕТИ

9. За да закупите онлайн билети за кинопрожекция, не е необходима предварителна регистрация в Сайта на Дружеството.

10. За да извършите покупка на билети, трябва да отидете в секция „Програма“ на Сайта на Дружеството или да изберете филм от Сайта на Дружеството и да изпълните следните стъпки в режим онлайн, като попълните формата за покупка на билети:

      Стъпка 1: Ако сте започнали от Секция „Програма“ - избор на кинокомплекс,  дата, филм и час на прожекция, след което натискате часа на желаната прожекция или, ако сте започнали процеса с директен избор на филм – правите избор на кинокомплекс, дата и час, след което натискате часа на желаната прожекция.

      Стъпка 2: В Секция „Билети” маркиране на следните полета:

 • Закупуване на билет

и натискане на Бутон „Продължи”.

      Стъпка 3: Избор на вид и брой билети

      Стъпка 4: Избор на места в киносалона, измежду останалите незаети места.

Моля да обърнете внимание, че след като изберете местата, имате на разположение 15 минути, за да завършите поръчката и изпълните успешно плащането й.

      Стъпка 5: 

 • Пoсочване на име, фамилия, имейл и телефон. Имейлът е необходим, за да може Синема Сити да изпрати на него потвърждение на поръчката и закупените електронни билети и да се свърже с Вас при евентуална промяна в прожекцията.
 • Маркиране на полето "Прочетох и съм съгласен с Политиката за поверителност и Общите Условия на Синема Сити, Правилата за онлайн продажба на билети и 4DX правилата" 

Преди да натиснете Бутон „Напред” и да бъдете прехвърлени към уебсайта на доставчика на платежни услуги PayU за да платите поръчката, моля да я прегледате внимателно. Ако сте съгласни с вашата поръчка, въведете автоматично генерирания код за сигурност и натиснете Бутон „Продължи”.

При натискане на бутона „Продължи” Сайтът препраща клиента към електронната страница на доставчика на платежни услуги PayU, за да заплати билетите чрез картово плащане. 

       Стъпка 6: В електронната страница на PayU клиентът попълва данните от своята платежна карта и натиска Бутона „Плати сега”. С натискането на виртуалния Бутон „Плати сега” клиентът потвърждава обстоятелството, че неговата поръчка е свързана със задължение за плащане и заплаща цената на поръчаните билети заедно с административната такса за обработване на поръчката.

След натискане на Бутона „Плати сега” за потвърждение на картовото плащане от страна на клиента, това плащане се изпълнява в банковата система.

Заплащането на поръчаните електронни билети от клиента е условие същите да бъдат издадени и предоставени на клиента.

След успешно приключване на електронната трансакция, клиентът получава мейл на електронния адрес за контакт (имейл), който е посочил в поръчката - потвърждение от Синема Сити с регистрационен номер на поръчката и съответния брой закупени от клиента електронни билети, както и линк към настоящите Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети. Ако не получи потвърждение на своята поръчка, клиентът трябва да попълни контакт формата в сайта на дружеството в секция „Свържете се с нас“ на следния адрес: http://cinemacity.bg/contact или да позвъни на телефон  +359 894 650 777 всеки делничен ден между 12:00 и 17:00 часа.

С приемането на настоящите Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети клиентът изрично се съгласява потвърждението на сключения със Синема Сити договор от разстояние да се извършва на предоставената от него електронна поща. Клиентът е обвързан от договора за онлайн покупка на билети от момента, в който натисне виртуалния Бутон „Плати сега”, а Синема Сити е обвързано от този договор от момента, в който получи потвърждение за направената поръчка и нейното заплащане от клиента. 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на поръчаните електронни билети от клиента се извършва чрез доставчика на платежни услуги PayU S.A., Полша, с посочените в платформата за онлайн разплащания банкови карти – VISA, MASTERCARD. Сигурността на картовите данни се гарантира от PayU S.A., които обработват плащането. Клиентът предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на PayU, като Синема Сити няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя, PayU и дружеството-издател на картата. Синема Сити не получава информация за вашите картови данни, нито носи отговорност за нейното опазване от неоторизиран достъп. Услугата по разплащане с банкови карти не се предоставя от Синема Сити и дружеството не носи отговорност за предоставянето и качеството на тази услуга. 

ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЛЕТ

Всеки електронен билет е валиден само за посочените в него кинокомплекс, филм, зала, места в киносалона, дата и час на прожекцията.

След успешно подадена и заплатена поръчка, клиентът получава на посочения от него имейл адрес потвърждение от Cinema City за сключения договор за онлайн покупка на билети.

Заедно с потвърждението ще получите и прикачен файл във формат .jpeg с електронния ви билет, както и електронна бележка, съгласно изискванията на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Можете да го отпечатате или да го запазите на вашето мобилно устройство. В този случай, може да отидете директно на входа за проверка на билетите в кинокомплекса и да подадете за сканиране от разпоредителя разпечатката на билета или мобилното ви устройство, с показан билет на него. Всеки електронен билет съдържа уникален регистрационен номер и QR код. Клиентите следва да пазят своите .jpeg файлове от неоторизиран достъп и да не ги предоставят на трети лица, освен ако не желаят тези трети лица да използват закупените от тях електронни билети.

Притежателят на електронен билет не ползва предимство при обслужването на касите и изчаква своя ред.  

Всеки билет дава право на посещение единствено и само на отбелязаната на него прожекция, в посочения в билета ден и час, и в киносалона, предназначен от Синема Сити за тази прожекция. Продължителността на посещението на клиента в киносалона се определя от времетраенето на прожекцията. Веднага след края на прожекцията клиентът е длъжен да напусне салона, дори и да притежава билет за непосредствено следващата прожекция в същия киносалон.

Клиентите са длъжни да пазят билетите си от момента на закупуването им до края на прожекцията, за която същите се отнасят, и напускането им на кинокомплекса. Синема Сити не отговаря за откраднати, загубени, унищожени или повредени билети и няма задължение да ги преиздава или да възстановява заплатената за тях стойност, административната такса, както и заплатената цена за 3D очила.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ БИЛЕТИ

11. При избор на филм, за който да закупят билети, клиентите следва да съобразят възрастовите ограничения, произтичащи от категоризацията на филмите. Достъпът на лицата, които нямат навършени 18 години, до кинокомплексите на Синема Сити, се подчинява на следните правила:

 • При показ на филми категория „А” – „Препоръчва се за деца” в киносалона се допускат всички лица без ограничения на възрастта.

 

 • При показ на филми категория „B” – „Без възрастови ограничения” в киносалона се допускат всички лица без ограничения на възрастта.

 

 • При показ на филми категория „С” – „Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 12-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.

 

 • При показ на филми категория „С+” – „Не се препоръчва за деца под 14-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 14-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.

 

 • При показ на филми категория „D” – „Забранен за лица под 16-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 16-годишна възраст.

 

 • При показ на филми категория „D+” – „Не се препоръчва за деца под 16-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 16-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.

 

 • При показ на филми категория „Х” – „Забранен за лица под 18-годишна възраст” в киносалона не се допускат лица под 18-годишна възраст.

 

Синема Сити има право да проверява възрастта на лицата, които искат да посетят дадена прожекция, с оглед спазване на изискванията за възраст, следващи от категоризацията на филма, при проверката на електронния билет и допускането на клиента до прожекция. Синема Сити има право да откаже достъп до прожекция на клиент, чиято възраст не отговаря на изискванията, следващи от категоризацията на филма. В такъв случай Синема Сити не дължи връщане на заплатената от клиента цена за електронен билет и 3D очила, нито замяна на билета с билет за прожекция на друг филм, нито каквато и да е друга компенсация.

12. При избор на филм, за който да закупят билети, клиентите следва да съобразят часа на кинопрожекцията и законовите ограничения за придружаване на непълнолетни лица. 

След 20:00 ч. дете, което не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 ч. дете, което е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, следва да бъде придружено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител в кинокомплексите след 22:00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, като в този случай, удостоверяват това му качество, с декларация по образец, съгласно приложение към тези правила.

Синема Сити има право да откаже достъп до прожекция на лице, което следва да бъде с придружител, а такъв липсва или не отговаря на критериите за придружител или липсва декларацията по образец, която удостоверява това му качество,  установени в предходния параграф, независимо от това дали тези лица са си закупили електронни билети за прожекцията, която желаят да посетят. В случаите, когато Синема Сити откаже достъп съгласно предходното изречение, Синема Сити не дължи възстановяване на цена за заплатен електронен билет, за 3D очила или каквото и да е обезщетение на лицата, на които е отказан достъп. 

13. При избор на категория билети (с редовна или намалена цена) клиентите следва да съобразяват дали отговарят на условията за получаване на билет с намаление. При проверката на електронен билет с намаление преди клиента да бъде допуснат до киносалона, клиентът е длъжен да предoстави на длъжностните лица документ, удостоверяващ правото за ползване на намаление. Непредставянето на такъв документ или установяването, че клиентът не отговаря на условията за получаване на намален билет, е достатъчно основание Синема Сити да откаже на клиента достъп до прожекцията. 

14. Лицето, което е закупило електронен билет с намаление, няма право да го продава, заменя, подарява или прехвърля на друго лице, освен ако това друго лице не отговаря на условията за получаване на намален билет от същата категория. Ако все пак тези действия бъдат извършени, лицето, придобило намален електронен билет, без да е имало право да закупи такъв на собствено основание, няма да бъде допуснато до прожекцията, за която електронният билет се отнася. 

15. Синема Сити има право да откаже достъп до кинопрожекции в случаите на представяне на невалиден електронен билет – билет, за който не е заплатено, или който е преправен, нечетим, неистински или манипулиран по какъвто и да е начин. До кинопрожекции се допускат само лица, които представят валиден електронен билет.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

16. Закупеният електронен билет не може да бъде променян, заменян, връщан, нито да бъде намалявана бройката входни билети, включени в него, нито да бъде презаверяван за други филми, дати, часове или прожекции, освен в случаите по т. 18 и т. 19 по-долу.

17. На основание чл. 57, т. 12, предл.2 от Закона за защита на потребителите, клиентите нямат право да се откажат от сключения договор за онлайн покупка на билети за прожекции на филми в кинокомплекси „Синема Сити”, освен в случаите, посочени в т.18 и т.19 по-долу.

18. Клиентите имат право да се откажат от сключения договор за онлайн покупка на билети, единствено и само на касите в кинокомплекса, за който е билета, но не по-късно от 3 часа преди началния час на кинопрожекцията, за която е издаден. За да се възползва от правата си по тази точка, клиентът следва да предостави на Синема Сити валиден електронен билет за прожекцията, както и да попълни и подпише на място в кинокомплекса, за който е билета, формуляр за отказ и възстановяване на цената на електронния билет по банковата сметка, от която е платена сумата.

19. В случай че прожекция бъде прекратена или отменена по технически причини или по други причини, за които отговорност носи Синема Сити, по еднолична преценка на Синема Сити:

 • на клиента ще бъде възстановена цената на електронния билет  по банковата сметка, от която е платена сумата; или
 • на клиента ще бъде издаден ваучер на същата стойност като цената на закупените билети, без стойността на административната такса, която не подлежи на връщане.

20. В случаите по т.18 и т.19 (втора подточка) Синема Сити не дължи на клиента възстановяване на административната такса по т. 5 от настоящите Общи условия. В случаите по т. 18 и т. 19 Синема Сити не дължи на клиента каквито и да е обезщетения, включително, но не само транспортни разходи, разходи за паркинг, разходи за 3D очила, за храна и напитки и др.под. За да се възползва от правата си по т. 19 по-горе, клиентът следва да предостави на Синема Сити валиден електронен билет от прожекцията, която е била прекратена или отменена, в срок не по-късно от 2 дни, считано от деня на отменената/прекратена прожекция и да попълни и подпише на място в кинокомплекса, за който е билета, формуляр за отказ.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клиентът дава съгласието си данните, посочени от него в онлайн поръчката за закупуване на билети, да бъдат използвани от Синема Сити за обработване на поръчката на клиента, изпълнение на договора от разстояние и за комуникация с клиента в случай на необходимост. 
Синема Сити събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от клиента лични данни при онлайн продажба на билети в съответствие със Закона за защита на личните данни. 
Синема Сити събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от клиентите лични данни с цел да направи достъпни за клиентите услугите, предлагани на и чрез Сайта, включително услугата по закупуване на електронни билети за кино. Предоставянето на личните данни от страна на клиентите е доброволно. Когато за ползването на дадена услуга или функционалност на Сайта се изисква клиентите да предоставят лични данни, Синема Сити ясно обозначава задължителния или опционния характер на събираните данни. „Задължителен” характер на данните означава, че ако клиентът не ги предостави, няма да може да ползва услугите или функционалностите на Сайта, за които се изисква предоставянето на такива данни, включително услугата по онлайн продажба на билети за кино.
 Синема Сити следва всички общоприети стандарти за защита на предоставените лични данни по време на получаването им и след това. Въпреки това, в случаите на форсмажорни обстоятелства, недобросъвестни действия от страна на трети лица (хакери), както и когато клиентите на Дружеството направят личната си информация достъпна за трети лица, Дружеството не носи отговорност за сигурността на тази информация или за каквито и да е вреди, настъпили вследствие нейното разкриване.


ДАННИ ЗА УПОТРЕБАТА НА САЙТА

Синема Сити автоматично събира и съхранява информация, свързана с ползването на Сайта, като например страниците от Сайта, които клиентите посещават, уебсайтовете, които препращат потребителите към Сайта, както и уебсайтовете, които потребителите посещават чрез използване на линк от Сайта, датата и часа на тези посещения, IP адресите на потребителите, вида Интернет браузър, който потребителите ползват, броя потребители, видели даден банер на Сайта, броя кликове върху банерите на Сайта и др. Тази информация не позволява идентификацията на конкретния потребител, а се използва за проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги на и чрез Сайта.
За да се подобри качеството на предлаганите услуги, на Сайта се използват „бисквитки” (наричани още cookies или текстови файлове), които се прикрепят на твърдия диск на компютъра на потребителя. „Бисквитките” представляват пакет информация, изпратен от Сайта към твърдия диск на потребителя на Сайта, докато е в Сайта. Използват се два вида „бисквитки”  –  „временни” (които се изтриват от паметта на компютъра след като се затвори Интернет браузъра) и „постоянни” (които остават на компютъра, докато не бъдат изтрити). Постоянните „бисквитки” могат да бъдат отстранени, като потребителите следват инструкциите на Интернет браузъра, който използват. Ако потребител реши да забрани „бисквитките”, някои части на Сайта може да не работят правилно или изобщо да не работят. Възможно е също така „чужди бисквитки”, които не са под контрола на Дружеството, също да събират информация за ползването на Сайта от конкретния потребител, като например, кой уебсайт е препратил потребителя към Сайта, кои страници от Сайта са посетени от потребителя, а вероятно и информация за посещенията на потребителя в други уебсайтове, но не събират информация за имената, адресите или други лични данни на потребителите.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ

Синема Сити няма да разкрива на трети лица никакви лични данни за клиентите, които ползват услугата по онлайн закупуване на билети за кино, освен:

 •  когато такова разкриване е изрично посочено в настоящите Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети, или когато клиентът е дал изрично съгласието си за това;
 • когато Синема Сити е задължено по закон;
 • когато такова разкриване е поискано от органите на реда, от съдебните органи или от други държавни или общински органи, компетентни да изискват и събират такава информация, в съответствие с установените процедури и правила;
 • когато разкриването на лични данни от Синема Сити се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на Синема Сити, свързаните с Дружеството лица, клиентите на Дружеството и всякакви други трети лица.

С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Сайта, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и проби на работата на Сайта, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани със Сайта, личните данни на клиентите могат да бъдат разкрити на трети лица, на които Дружеството е възложило извършването на определени услуги, свързани с поддръжката на Сайта и получаването на плащания. Тези данни ще бъдат разкривани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Третите лица – доставчици на услуги на Дружеството, няма да бъдат оторизирани да използват личните данни на клиентите за други цели, освен за посочените в тези Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети.
Синема Сити няма достъп до картовите данни на клиентите в нито един момент от платежния процес.
Трансфериране на лични данни към трети лица извън Синема Сити и PayU S.A. е изключено. С попълването и изпращането на поръчка за покупка на електронни билети клиентът се съгласява с предоставянето на своите лични данни (две имена и и-мейл) и с тяхното трансфериране към PayU S.A. за целите на обработване на платежната трансакция и свързването й с поръчката на клиента. 

Всеки клиент има право:

 • да предоставя информация на Дружеството за себе си, включително и такава, която може да позволи идентификацията на клиента (лични данни);
 • да актуализира информацията, предоставена в процеса на извършване на онлайн покупка на билети;
 • на информация дали Дружеството обработва негови лични данни, категориите данни и категориите получатели, на които данните се разкриват или могат да бъдат разкрити; източника на тези лични данни; 
 • да получи съобщение, съдържащо личните му данни, които се обработват от Дружеството;
 • да получи информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на негови лични данни;
 • да поиска от Дружеството да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които е в разрез с изискванията на закона;
 • да поиска от Дружеството да уведоми третите лица, на които е разкрило лични данни на клиента, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези лични данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия или разходи от страна на Дружеството;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да му се предостави възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Всеки клиент може да упражнява горните права, като изпрати до Дружеството писмено заявление по пощата с обратна разписка или го донесе лично в офиса на Дружеството по адреса му на управление. Клиентът може да извърши тези действия освен лично и чрез изрично упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно). Заявлението следва да съдържа: трите имена на клиента, адрес, телефон и други данни, чрез които Синема Сити може да идентифицира клиента и да осъществи контакт с него; описание на искането на клиента; предпочитаната от клиента форма за предоставяне на исканата информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; нотариално заверено пълномощно, в случай че действията се извършват от пълномощник.
Ако искането на клиента по предходния параграф е основателно и е отправено до Дружеството по посочения по-горе начин, Дружеството може да предостави исканата от клиента информация под формата на устна или писмена справка или преглед на данните на място в офиса на Дружеството. Клиентът може да поиска и копие от обработваните лични данни на клиента на предпочитан носител (който осигурява клиента) или по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.
Дружеството отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон или няма възможност личните данни на клиента да бъдат отделени от личните данни на други лица, без това да води до съществени затруднения или разходи за Дружеството. 
 

ОТГОВОРНОСТ

Синема Сити не заменя, преиздава и не възстановява суми за откраднати, изгубени или повредени електронни билети.

Синема Сити не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите клиенти, нито за това дали Сайтът и системата за онлайн продажба на билети са достъпни и функциониращи във всеки един момент.

Синема Сити не отговаря за изпълнението на платежните операции във връзка със закупуването на електронните билети от клиентите и сигурността на плащанията на клиентите в Интернет, нито за каквито и да е вреди (включително загуби и пропуснати ползи) на клиентите във връзка с или произтичащи от заплащането на електронните билети онлайн, чрез доставчика на платежни услуги PayU S.A., Полша, тъй като услугите по приемане и обработване на плащания се извършват от доставчици на платежни услуги и доставчици на технически услуги, различни от Дружеството.

Без да се засяга приложимостта на императивните разпоредби на закона, отговорността на Синема Сити, свързана с или произтичаща от предлаганите от Дружеството услуги и/или дейността му като киноизложител, опериращ кинокомплексите, посочени в началото на тези Общи Условия за Онлайн Резервация и Продажба на Билети, се ограничава до умисъл и груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от клиентите за съответните услуги (напр. цена на електронен билет, цена на 3D очила, др.).

ПРЕПОРЪКИ, ОПЛАКВАНИЯ И КОМЕНТАРИ

Клиентът може да изпрати препоръка, коментар или оплакване относно процеса на закупуване на електронен билет през Сайта като попълни контакт формата в сайта на дружеството в секция „Свържете се с нас“ на следния адрес: http://cinemacity.bg/contact.

РАЗНИ

Към всички въпроси, неуредени от тези Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети, се прилагат разпоредбите на българските закони.

При наличие на спор между клиенти и Синема Сити, страните по спора ще положат всички разумни и необходими усилия за разрешаването му по приятелски начин, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава съгласно българското законодателство.

Настоящите Общи Условия за Онлайн Продажба на Билети са приети с решение на управителите на Синема Сити на [01.04.2024].

Забележка: Моля всички наши клиенти да обърнат внимание, че съгласно изменения на настоящите Общи условия, считано от 03/11/2023, възможността за онлайн резервация на билети не е налична.