ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ  НА ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ ЗА КИНО 

Закупуване на Подаръчен ваучер за кино 

Подаръчен ваучер за кино може да бъде закупен, както на касите на всички киносалони на Синема Сити България ЕООД (наричано по-долу за краткост Синема Сити).

Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Синема Сити България” ЕООД, както и Общите условия за онлайн резервация и продажба на билети за кино също публикувани на Сайта, са неразделна част от тези Общи условия за закупуване и използване на подаръчни ваучери за кино.

Общите условия за онлайн продажба на билети за кино, включително раздели: „ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА БИЛЕТИ“ и „НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“  се прилагат съответно и в случаите на използване на подаръчни ваучери за кино.

Синема Сити България не носи отговорност за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите клиенти, нито за това дали Сайтът и системата за онлайн продажба на ваучери са достъпни и функциониращи във всеки един момент. Както и за неправилно въведени лични данни.

Подаръчните ваучери, предлагани на каса са както следва:
1.    Списък с Подаръчни ваучери, които могат да се закупят НА КАСИТЕ на кинокомплексите на Синема Сити България: 

2D ВАУЧЕРИ

Ваучер Цена Валидност Киносалони Ден
2D 16,50 лв. до 6 месеца всички пон. - нед.
2D VARNA 16,00 лв. до 6 месеца Cinema City Варна пон. - нед.
2D RUSE/ST.Z 15,00 лв. до 6 месеца

Cinema City Стара Загора

Cinema City Русе

пон. - нед.

 

3D ВАУЧЕРИ

Ваучер Цена Валидност Киносалони Ден
3D 20,00 лв. до 6 месеца всички пон. - нед.
3D VARNA 19,50 лв. до 6 месеца Cinema City Варна пон. - нед.
3D STARA ZAGORA 18,50 лв. до 6 месеца

Cinema City Стара Загора

пон. - нед.
3D RUSE 17,50 лв. до 6 месеца Cinema City Русе

пон. - нед.

           

 

ВАУЧЕРИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ФОРМАТИ

Ваучер Цена Валидност Киносалони Ден Формат
3D IMAX 21,20 лв. до 6 месеца всички пон. - нед.

IMAX 2D и IMAX 3D

2D и 3D

3D 4DX 26,50 лв. до 6 месеца всички пон. - нед.

4DX 2D и 4DX 3D

2D и 3D

3D 4DX ВАРНА 25,50 лв. до 6 месеца Cinema City Варна пон. - нед.

4DX 2D и 4DX 3D

2D и 3D

             

 

КОМБО ВАУЧЕРИ*

Ваучер Цена Валидност Киносалони Ден
2х2D БИЛЕТА 33,00 лв. до 6 месеца всички пон. - нед.
2х2D БИЛЕТА + Меню Дует с пуканки 51,29 лв. до 6 месеца всички пон. - нед.
10х2D БИЛЕТА 148,50 лв. до 6 месеца Cinema City Варна пон. - нед.

 

* В цената е не е включена и адм. такса за онлайн покупка на билети.

 

Закупени на касите Подаръчни ваучери за кино, в които НЕ е включена административна такса, могат да се използват онлайн, при заплащане на административна такса в размер на 0,80лв. за всеки билет, независимо от стойността на ваучера. Синема Сити си запазва правото да продава и други видове ваучери. Условията на тези ваучери могат да се определят индивидуално за всеки отделен случай на продажба.

Условия и предоставки за използване на Подаръчен ваучер за кино

С всеки закупен Подаръчен ваучер може да се закупи билет за предстояща прожекция на касите на кинокомплексите или на  уебсайта на Синема Сити България ЕООД. 

Ако по някаква причина Подаръчният ваучер не съдържа тази такса, Клиентът я заплаща допълнително при използване на ваучера онлайн. Закупени на касите ваучери, в които НЕ е включена административна такса, могат да се използват онлайн, при заплащане на административна такса в размер на 0,80лв. за всеки билет, независимо от стойността на ваучера.

След замяната на Подаръчния Ваучер срещу Билет/и, Билетът не може да бъде променян, заменян, връщан, нито да бъде намалявана бройката входни билети, включени в него, нито да бъде презаверяван за други филми, дати, часове или прожекции, освен в случая по-долу: 

  • В случай че прожекцията бъде прекратена или отменена по технически причини или по други причини, за които отговорност носи Синема Сити. 

В този случай на клиента, по изключение, ще бъде издаден ваучер на същата стойност като цената на закупените билети, без стойността на административната такса, която не подлежи на връщане за прожекция по избор при следващо посещение. Синема Сити не дължи на клиента възстановяване на административната такса, както и каквито и да е обезщетения, включително, но не само транспортни разходи, разходи за паркинг, разходи за 3D очила, за храна и напитки и др.под. За да се възползва от правата си по изключението по-горе, клиентът следва да предостави на Синема Сити валиден билет от прожекцията, която е била прекратена или отменена, в срок не по-късно от 2 дни, считано от деня на отменената/прекратена прожекция и да попълни и подпише на място в кинокомплекса, за който е билета, формуляр за отказ.

С някои Подаръчни ваучери могат да се купуват продукти от бара на киното, както е посочено по-горе. Използването на такъв Подаръчен ваучер е възможно само на място на баровете в кинокомплексите на Синема Сити. 

С подаръчен ваучер 10 х 2D билета могат да се закупят до 4 билета в рамките на една транзакция.

В основата за ползване на всеки Подаръчен ваучер е уникален код. Клиентът е длъжен да защити кода от повреда или злоупотреба от трети лица (например чрез публикуване на негови снимки). В случай, че кодът на ваучера не е валиден или е доказано, че вече е използван преди, ваучерът няма да бъде приет. В такъв случай Клиентът няма право на каквато и да е компенсация или замяна от страна на Синема Сити.

Притежанието на Ваучера дава право на Клиента да закупи Билети за прожекция в кино на Синема Сити, избрано от Клиента, съгласно действащата и валидна седмична кино програма. Ваучерът не може да бъде използван за някои специални събития и прожекции, организирани от Синема Сити (винаги можете да получите информация на касата на съответното кино или на уебсайта). С ваучера не може да се закупи билет за разпродадена прожекция. 

Подаръчният ваучер може да се използва за прожекция, чиято дата е най-късно в последния ден на валидност на съответния ваучер.

Сумата на ваучера не може да бъде възстановена в левова равностойност или да се ползва за закупуване на други продукти, различни от билетите. Това не важи само и единствено в случая на еВАУЧЕР 2x 2D БИЛЕТА + Меню ДУЕТ, с който може да закупите и дует меню на място, на бара на киното.

Ако клиентът размени Подаръчен ваучер за билет на по-ниска цена, Синема Сити България не възстановява разликата нито в брой, нито в други продукти, нито я запазва за бъдещо плащане.

Всякакви ограничения относно вида на прожекциите, за които може да се използва ваучера (3D, IMAX, IMAX 3D, 4DX, др.)  са описани на ваучера;

Подаръчните ваучери не важат за закупуване на билет за предпремиерни прожекции.

Всички 3D ваучери включват и 3D очила.

Датата на валидност се посочва върху ваучера.Ваучерите не могат да се презареждат, или срокът им да се удължава. В случай на изгубени, откраднати или повредени ваучери, или неизползвани с изтекъл срок, не е възможно издаването на дубликат.

При онлайн закупуването на билет с Подаръчен ваучер (закупен на касите), се дължи административна такса в размер на 0,80лв., за всеки билет, независимо от стойността на ваучера.

Възможно е да не можете да закупите билет с Подаръчен ваучер онлайн/на касите ако:
            а.) Ваучерът е с изтекъл срок на валидност;
            б.) Кодът на самия ваучер е въведен неправилно;
            в.) Ваучерът е вече използван;
            г.) Ваучерът е за друг формат/локация - в такъв случай моля прочетете внимателно описанието на ваучера и изберете правилния формат/локация;
            д.)  Ваучерът е тип, който не може да бъде използван онлайн. В такъв случай моля, заповядайте в някоя от нашите локации/ кинокомплекси;

Допълнителна информация за Подаръчните ваучери за кино.

Ваучерите, които могат да се използват само за 2D прожекции, не могат да се използват за 3D, 4DX, и IMAX.

Ваучерите не могат да се презареждат. В случай на загубени, откраднати или повредени ваучери, не е възможно издаването на дубликат.

Не е задължително ваучери, с опция за закупуване на два или повече билета, да се използват за една и съща прожекция.
Ако ще използвате ваучера в касата на кинокомплексите на Синема Сити България, не e възможно да използвате и/или получите административната такса. Административната такса ще бъде удържана от Подаръчния ваучер заедно с билета, за който ще бъде използван ваучерът (при използване в касата на кинокомплекса, както и онлайн).

Актуалната ценова листа на подаръчните ваучери е  достъпна на уебсайта на Синема Сити България тук.

Подаръчните ваучери не могат да се използват за специални събития (например Ladies Night, филмови маратони, специални VIP събития и др.). 

Ваучерите не могат да се комбинират с други отстъпки и специални събития на Синема Сити. Изключение може да бъде предвидено в правилата на даденото събитие.

Притежателят на ваучера може да прехвърли своя ваучер на трета страна безплатно. С прехвърлянето на ваучера тези правила се прилагат и за тази трета страна. С прехвърлянето на ваучера на трета страна, първоначалният му собственик се задължава да информира това лице за правилата за използване на ваучерите.

Собственикът на ваучера няма право да препродава ваучера без предварително писмено одобрение от страна на Синема Сити България ЕООД.

Последна актуализация:
03.11.2023 г. София